Zoveel mogelijk zelf

Wij vinden het soms lastig om te worden aangesproken op onze tarieven. Onze cliënten hebben het vaak heel moeilijk en dan moeten ze ook nog eens betalen voor de diensten van de mediator. De mediator die een scheiding begeleidt die helemaal niet de bedoeling was toen er jaren geleden “Ja, ik wil” werd gezegd aan het altaar.

Dat begrijpen wij heel goed. En toch hebben we soms de neiging om ons te verdedigen voor het bedrag dat we factureren. We vinden het belangrijk om bereikbaar te zijn voor mensen met een lager inkomen. De mogelijkheid om op toevoeging te werken, met andere woorden gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen, is daar een onderdeel van. Gelukkig maken veel cliënten van deze mogelijkheid gebruik.

Daarnaast scheelt het ontzettend veel tijd, en daarmee geld, als cliënten in staat zijn zoveel mogelijk zelf te doen. Bij de Scheidingsmolen geven we cliënten de kans om zelf al heel veel te inventariseren en na te denken. Dit helpt niet alleen de kosten laag te houden; het invullen van de vragenlijsten zorgt ook voor grip op alle beslissingen die genomen moeten worden. Door het beantwoorden van de vragen, komt er overzicht over wat er is en wat er verdeeld moet worden. En inzicht in de situatie zoals ‘ie is.

Samenwerken met het invullen van de vragenlijsten en het samen nadenken over het ouderschapsplan, zorgt voor samen gedragen beslissingen. En dat maakt de scheiding minder duur ,maar vooral emotioneel minder zwaar. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie