Toevoeging van de RvR

Bij het bepalen of u in aanmerking komt voor een subsidie (toevoeging) via de Raad van Rechtsbijstand, kijkt de Raad naar uw inkomen en vermogen. Zij gaan uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar (het peiljaar). Deze gegevens krijgt de Raad van de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. De grenzen vindt u hieronder.

Normen 2016 Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar t/m € 26.900 t/m € 38.00
Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur € 54 € 54 € 54 € 54
Eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer € 54 € 107* € 54 € 107*

Vermogen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrijvermogen.

Normen 2019

Vrijgesteld vermogen per persoon

2019 (het peiljaar)

€ 15.180

Bron: RVR.org