Stappenplan

Belt u naar ons secretariaat, dan wordt u een aantal vragen gesteld en worden uw gegevens opgenomen. Eén van de mediators van de Scheidingsmolen belt u vervolgens binnen een dag terug om een afspraak met u in te plannen. Ook ontvangt u van ons een uitgebreide vragenlijst, die u thuis op uw gemak kunt invullen. Op basis van deze vragenlijst stellen wij de benodigde concept documenten op. Deze nemen we tijdens de afspraak helemaal met u door. Daarna gaan de documenten naar de advocaat, die u bij ons of op het advocatenkantoor uitnodigt om het convenant en eventuele ouderschapsplan te ondertekenen. De advocaat zorgt ervoor dat het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank.

Stap 1 - Aanvraag en intake
Na de telefonische intake vult u de toegestuurde vragenlijsten in en stuurt ze naar ons op.
arrow

Stap 2 - Subsidie Check
We toetsen of u in aanmerking komt voor subsidie. Dit doen wij aan de hand van de RVR- richtlijnen. Indien u volgens inschatting in aanmerking komt, verzorgen wij de aanvraag voor u. U kunt zelf op www.rechtsbijstand.nl nakijken of u aan de eisen voldoet. U heeft recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen lager is dan € 26.900 euro (voor alleenstaanden) of € 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind), en u geen eigen vermogen heeft dat hoger is dan het heffingsvrij vermogen. Ontvangt u een toevoeging, dan brengen wij -voor al onze diensten in het gehele mediation traject- eenmalig uw eigen bijdrage van € 54,- of € 107,- (afhankelijk van uw inkomen) in rekening. Daarnaast betaalt u de eenmalige griffiekosten van € 39,00 p.p.

Let op! Wanneer u gaat scheiden en geen nieuwe partner heeft, kijkt u naar de inkomensgrens voor alleenstaanden.

arrow

Stap 3 - Het gesprek
Heeft u de ingevulde vragenlijsten naar ons teruggestuurd, dan maakt de mediator een afspraak met u Tijdens het gesprek neemt de mediator de concept documenten met u door en begeleidt u en uw toekomstige ex-partner zo goed mogelijk in het gehele proces. Komt u er in een gesprek niet uit, dan is een tweede gesprek mogelijk. Het gesprek vindt plaats bij de mediator op kantoor, tenzij dat voor u onmogelijk is.
arrow

Stap 4 - Overdracht aan de advocaat
U ontvangt per e-mail de bijgewerkte documenten. Zodra u akkoord bent, stuurt de mediator ze naar de advocaat. De advocaat neemt contact met u op en nodigt u uit de documenten te komen ondertekenen. De advocaat zal met u nogmaals de documenten doornemen, zodat u er zeker van bent dat u weet waar u voor tekent en daar volledig achter staat. U ontvangt van de advocaat een factuur voor het griffierecht. Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan ontvangt u ook een factuur voor de kosten van de advocaat.
arrow

Stap 5 - De aanvraag bij de rechtbank
De scheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Na 5-10 weken geeft de rechtbank de echtscheidingsbeschikking af. Daarna zult u worden uitgenodigd om de akte van berusting te tekenen, waarmee u akkoord gaat met de beschikking. Deze beschikking wordt vervolgens door de advocaat ingeschreven bij de gemeente. Nadat de gemeente de echtscheiding heeft ingeschreven bent u daadwerkelijk gescheiden. U ontvangt hiervan bericht.
arrow

Stap 6 - Alleen voor hogere inkomens en vermogende personen
Personen met een hoger inkomen dan € 26.900,- (voor alleenstaanden) of € 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind) en/of een groot eigen vermogen, ontvangen de factuur van de gemaakte uren. Onze uurprijs bedraagt €165,-. Ontvangt uw wederpartij een toevoeging, dan betaalt u de helft van het uurtarief.

Let op! Wanneer u gaat scheiden en geen nieuwe partner heeft, kijkt u naar de inkomensgrens voor alleenstaanden.