Kinderen en scheiding

Binnen een (echt) scheiding, scheiden de kinderen mee. De Scheidingsmolen begeleidt de kinderen zoveel en zo goed als mogelijk. We voeren (bijna) altijd een kindgesprek, waarbij de stem van het kind in een vertrouwelijk verslag wordt vertaald richting de ouders. Naar aanleiding van het kindgesprek, is een adviesgesprek mogelijk voor de ouders. Wij werken nauw samen met diverse kinder- en jeugdtherapeuten waarnaar wij u desgewenst doorverwijzen.