Kosten / Subsidie


Scheiden met subsidie
De (register)mediators van de Scheidingsmolen zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en mogen zodoende op basis van een toevoeging (echt) scheidingen begeleiden. U heeft recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen lager is dan € 26.900 euro (voor alleenstaanden) of € 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind), en u geen eigen vermogen heeft dat hoger is dan het heffingsvrij vermogen. Indien de subsidie (toevoeging) wordt toegekend, bedragen de totale kosten voor het complete mediation traject*:
– eenmalige eigen bijdrage van € 54,00 of € 107,00 p.p. (inkomensafhankelijk)
– eenmalige griffiekosten van 39,00 p.p.

Let op! Wanneer u gaat scheiden, kijkt u naar de inkomensgrens voor alleenstaanden

* Met uitzondering van de onder ‘Extra hulp en begeleiding’ geboden diensten.

Scheiden zonder subsidie
Indien een toevoeging niet mogelijk is, kosten de mediators van de Scheidingsmolen € 165,00 per uur exclusief BTW. Betalingsregelingen zijn altijd mogelijk.
Indien één van partijen recht heeft op een toevoeging, betaalt de andere partij de helft van het genoemde uurtarief.

Scheiden met een coach
De kosten van scheiden met een coach zijn afhankelijk van uw inkomen:
– € 0,00 per uur als u geen eigen inkomen heeft.
– € 5,00 extra per uur als u in aanmerking komt voor een toevoeging, maar wel inkomen heeft.
– € 10,00 extra per uur als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging.

Individuele hulp bij schulden en administratieve problemen
Deze dienst kost € 175,00 in totaal. U kunt dit betalen in 7 termijnen van € 25,00.

De kinderen
Het kindgesprek is bij de toevoeging inbegrepen. Komt men niet in aanmerking voor een toevoeging, dan geldt het gebruikelijke uurtarief.
Een adviesgesprek van een uur naar aanleiding van het kindgesprek kost u € 20,00.